Tag: glosa

Czy próba ugodowa zawsze przerywa bieg przedawnienia?

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27.07.2018 r., sygn. akt V CSK 384/17 Nieodpowiednie wykorzystywanie uprawnienia procesowego do wystąpienia z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej,...

Biegły ponosi odpowiedzialność za wadliwą opinię

Nie ma żadnych wątpliwości, że biegły odpowiada za wadliwie sporządzoną opinię, niezależnie od tego czy działanie sądu podjęte w postępowaniu, dla potrzeb którego sporządzono...

Spłata wspólnika spółki jawnej

W wyroku z dnia 14.6.2018 r. (V CSK 514/17, SIP Legalis) Sąd Najwyższy orzekł, że obowiązek wypłaty wartości udziału kapitałowego wspólnikowi spółki jawnej, który...

Najpopularniejsze