Strona główna Tagi Orzeczenie

Tag: orzeczenie

Czy odroczenie terminu płatności ma wpływ na bieg terminu przedawnienia?

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11.9.2020 r. w sprawie o sygnaturze III CZP 88/19 uznał, iż strony w ramach swobody umów powinny mieć...

Klauzula redukcyjna niezgodna z art. 385[1] KC – rewolucja dla funduszy...

Uczestnik funduszu jest konsumentem, a na podstawie statutu nie jest on zdolny do oceny ekonomicznego rezultatu nabycia certyfikatów i uczestnictwa w funduszu. Fakt ten,...

Charakter terminu z art. 584 KSH

Zgodnie z art. 584 KSH Wspólnicy spółki przekształcanej odpowiadają za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia na dotychczasowych zasadach przez okres trzech lat, licząc...

Weksel in blanco przeciwko konsumentowi narusza jego prawa

Dotychczasowe orzecznictwo przyjmowało, iż przeniesienie sporu ze stosunku wekslowego na stosunek podstawowy jest co do zasady dopuszczalne wyłącznie na zarzut pozwanego. Podkreślano przy tym,...

SN: uchwała może być kwestionowana przez spółkę, nawet jeśli nie została...

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 05.10.2017 r. (I PK 287/16) orzekł, że spółka akcyjna może kwestionować uchwałę rady nadzorczej o dodatkowej odprawie dla...

Wpis w KRS nie przesądza o fakcie pełnienia funkcji członka zarządu

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14.7.2016 r. (II PZ 15/16) podkreślił raz jeszcze, że o pełnieniu funkcji członka zarządu nie przesądza wyłącznie...

SO w Warszawie: prawdopodobna utrata prawa głosu dużych akcjonariuszy giełdowej spółki...

23 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał w uzasadnieniu swojej decyzji procesowej, iż - reprezentowany przez Kancelarię RKKW - mniejszościowy akcjonariusz znanej...

Najpopularniejsze