Strona główna Tagi Orzeczenie

Tag: orzeczenie

Skutki niezgłoszenia zmiany umowy spółki z o.o. w terminie

Współautorem wpisu jest Konrad Oleszczuk. W uchwale z 29.4.2022 r. (III CZP 75/22, Legalis) Sąd Najwyższy potwierdził, że zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która...

Odszkodowanie z tytułu zanieczyszczenia drogi w wyniku wypadku?

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 styczna 2022 roku w sprawie o sygn. III CZP 9/22 (dalej: „Uchwała”) rozważył kwestię odpowiedzialności wobec zarządcy...

Ed Sheeran wygrał spór o piosenkę „Shape of you”

W marcu br. miał miejsce 11-dniowy proces, podczas którego Sąd Najwyższy Anglii i Walii rozstrzygał, czy piosenka Eda Sheerana „Shape of you” z 2017...

Dowody „z Internetu” przed sądem

Materiały zamieszczane w Internecie coraz częściej są kluczowymi dowodami w sprawach sądowych. W praktyce posługiwanie się wydrukami stron internetowych nadal wywołuje liczne wątpliwości. Do...

Czy odroczenie terminu płatności ma wpływ na bieg terminu przedawnienia?

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11.9.2020 r. w sprawie o sygnaturze III CZP 88/19 uznał, iż strony w ramach swobody umów powinny mieć...

Klauzula redukcyjna niezgodna z art. 385[1] KC – rewolucja dla funduszy...

Uczestnik funduszu jest konsumentem, a na podstawie statutu nie jest on zdolny do oceny ekonomicznego rezultatu nabycia certyfikatów i uczestnictwa w funduszu. Fakt ten,...

Charakter terminu z art. 584 KSH

Zgodnie z art. 584 KSH Wspólnicy spółki przekształcanej odpowiadają za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia na dotychczasowych zasadach przez okres trzech lat, licząc...

Weksel in blanco przeciwko konsumentowi narusza jego prawa

Dotychczasowe orzecznictwo przyjmowało, iż przeniesienie sporu ze stosunku wekslowego na stosunek podstawowy jest co do zasady dopuszczalne wyłącznie na zarzut pozwanego. Podkreślano przy tym,...

SN: uchwała może być kwestionowana przez spółkę, nawet jeśli nie została...

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 05.10.2017 r. (I PK 287/16) orzekł, że spółka akcyjna może kwestionować uchwałę rady nadzorczej o dodatkowej odprawie dla...

Wpis w KRS nie przesądza o fakcie pełnienia funkcji członka zarządu

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14.7.2016 r. (II PZ 15/16) podkreślił raz jeszcze, że o pełnieniu funkcji członka zarządu nie przesądza wyłącznie...

Najpopularniejsze