Strona główna Tagi Sąd najwyższy

Tag: sąd najwyższy

SN o zakazie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy

18 maja 2021 r., w sprawie pod sygn. akt III CZP 30/20, Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził: „Jeżeli naruszenie...

Czy odroczenie terminu płatności ma wpływ na bieg terminu przedawnienia?

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11.9.2020 r. w sprawie o sygnaturze III CZP 88/19 uznał, iż strony w ramach swobody umów powinny mieć...

Skarga nadzwyczajna

Ustawa o Sądzie Najwyższym z 8.12.2017 r., wprowadziła nowy środek zaskarżania – skargę nadzwyczajną. Jak wskazuje sama nazwa tego środka, ma on charakter wyjątkowy...

Kiedy choroba pełnomocnika uzasadnia przywrócenie terminu?

Co do zasady czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna natomiast sąd przywraca termin, jeżeli strona nie dokonała czynności procesowej w...

Gdy zarząd zbywa nieruchomość bez zgody zgromadzenia wspólników

W świetle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17.04.2015 r. (sygn. I CSK 289/14) jeżeli wymóg uchwały zgromadzenia wspólników na zbycie nieruchomości, której wartość przekracza...

Wpis w KRS nie przesądza o fakcie pełnienia funkcji członka zarządu

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14.7.2016 r. (II PZ 15/16) podkreślił raz jeszcze, że o pełnieniu funkcji członka zarządu nie przesądza wyłącznie...

Zasada „skracania mandatów” również w przypadku kadencji 1 –rocznych?

W dniu 08.05.2015 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZ 19/15 wydał postanowienie stanowiące kolejny głos w dyskusji między zwolennikami różnych...

Członek zarządu odpowiada tylko za umyślne niewykonanie obowiązków organizacyjno-informacyjnych

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27.8.2015 r., sygn. III CZP 62/15 (dalej jako „Uchwała“) odrzucił koncepcję prawnokarnego charakteru odpowiedzialności członków zarządu spółki handlowej...

Gdzie dwa zarządy się kłócą… tam będzie kurator ?

W dniu 17.12.2015 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę o następującej treści: "Zarząd nie może działać za spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia, którego...

W arbitrażu łatwiej o opuszczenie zasłony korporacyjnej

Prawo z perspektywy arbitra Co jakiś czas zdarza się, że jestem powoływany do pełnienia funkcji arbitra. Wykonywanie tej funkcji jest zawsze wdzięcznym zadaniem, które pozwala...

Najpopularniejsze