Tag: KSH

Nowe obowiązki spółek: dematerializacja akcji

W dniu 6.9.2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, której głównym założeniem jest wprowadzenie obowiązkowej dematerializacji akcji...

Prosta Spółka Akcyjna przyjęta przez Sejm

W dniu 13.6.2019 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu spółek handlowych (KSH) wprowadzającą nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną (PSA). Wskazuje się, że...

Planowana cyfryzacja zgromadzeń wspólników

Aktualnie trwają prace Sejmu nad prezydenckim projektem zmiany KSH, która ma usprawnić procedury organizacyjne w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, m.in. poprzez możliwość przeprowadzenia zgromadzenia...

Projekt ustawy dotyczący PSA przyjęty przez rząd

W dniu 5.2.2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który zakłada nowy rodzaj spółki...

Podjęcie uchwały przez organ nieistniejący

Autorami wpisu są Kornelia Łuczejko i Magdalena Rosa Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20.12.2017 r. (sygn. I CSK 160/17) stwierdził, że w katalogu przyczyn...

Jak uniknąć sporów korporacyjnych

Autorami artykułu są r.pr. dr Radosław L. Kwaśnicki i Karol Szymański. Jakie są najczęstsze przyczyny sporów korporacyjnych? Przyczyn sporów korporacyjnych jest dokładnie tyle, ile tego typu...

SN o zmianie umowy spółki komandytowej

W dniu 7.09.2018 r. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 42/18, powziął uchwałę o następującej treści: „Jeżeli członek...

Ostatni gasi światło, czyli o możliwych zmianach w składaniu rezygnacji...

Autorami wpisu są radca prawny Radosław L. Kwaśnicki oraz radca prawny Agnieszka Nalazek. W ostatnich dniach września Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw...

Actio pro socio po ogłoszeniu upadłości spółki

Legitymacja akcjonariusza przewidziana w art. 486 § 1 KSH jest samodzielna i niezależna w odniesieniu do legitymacji spółki akcyjnej, a to oznacza, iż z...

Rezygnacja ostatniego członka zarządu

Przyjęty przez rząd w dniu 25.09.2018 r. tzw. pakiet MŚP mający na celu wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym ma zmieniać...

Najpopularniejsze