Tag: KSH

Obowiązek wypłaty zysku w spółce komandytowej

W wyroku z 17.10.2023 r. (II CSKP 346/23) Sąd Najwyższy potwierdził, że w spółce komandytowej, podobnie jak w spółce jawnej, do wypłaty zysku nie...

Nowelizacja KSH w zakresie łączeń, podziałów i przekształceń spółek

Współautorem wpisu jest Anna Urbaniak. W dniu 15 września 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadzająca zmiany dotyczące procesów transakcyjnych i reorganizacyjnych...

Sprawozdania rad nadzorczych – nowe obowiązki

Współautorem wpisu jest Mateusz Zwoliński. Rola rad nadzorczych w spółkach kapitałowych została wzmocniona reformą Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „Nowelizacja”), która weszła w życie dnia...

Wstąpienie przekształconej spółki do procesu

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła prawa i obowiązki osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w związku z jej przekształceniem, wstępuje do procesu, którego...

Zmiany w KSH dotyczące wkładów

W dniu 15 grudnia 2022 r. weszła w życie drobna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, regulująca, a zarazem potwierdzająca, możliwość dokonania wpłat na pokrycie udziałów...

Nowelizacja KSH weszła w życie

W dniu 13 października 2022 r. w życie weszła nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych wprowadzająca szereg mechanizmów usprawniających bieżące funkcjonowanie spółek kapitałowych, a także zwiększających bezpieczeństwo...

Business judgement rule po 13.10.2022 r.

13 października 2022 r. to ważna data dla właścicieli i piastunów organów spółek kapitałowych oraz praktyków prawa handlowego. Tego dnia wchodzi w życie nowelizacja...

Nowelizacja KSH – podział przez wyodrębnienie i operacje transgraniczne

Współautorką wpisu jest aplikantka adwokacka Anna Urbaniak. Na stronie Rządowego Centrum Leglislacji opublikowano projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, o którym informowaliśmy już w jednym z...

Projekt kolejnej nowelizacji KSH

Współautorem wpisu jest Jan Ośka. Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, której celem...

Akcje w PSA

Wraz z wejściem w życie 1 lipca 2021 r. przepisów regulujących funkcjonowanie prostej spółki akcyjnej („PSA”) do KSH zostały wprowadzone po raz pierwszy akcje...

Najpopularniejsze