Tag: KSH

Problemy w KRS z adresami do doręczeń

Podmioty składające wnioski do KRS o wpis nowych osób reprezentujących spółkę, likwidatorów oraz prokurentów nadal niekiedy zapominają o obowiązku dołączenia oświadczeń tych osób o...

Actio pro socio, czyli mało popularny środek nadzoru korporacyjnego w spółce...

Problematyka dochodzenia roszczeń odszkodowawczych spółki kapitałowej przez jej wspólników i akcjonariuszy została uregulowana - w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 295...

Koniec terminu nie przypadnie w sobotę, a tzw. prokura łączna „niewłaściwa”...

W dniu 1.1.2017 r. weszła w życie (z pewnymi wyjątkami) ustawa z dnia 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego...

Dopuszczalność potwierdzania wadliwych czynności prawnych spółek kapitałowych

Coraz częściej spotykane są w praktyce sytuacje, w których umowa zawarta w imieniu spółki obarczona jest pewną wadą, dotyczącą trybu lub sposobu jej zawarcia....

Squeeze out czy delisting? A może jedno i drugie?

dr Radosław L. Kwaśnicki – radca prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW Squeeze out pozwala na usunięcie ze spółki nielojalnego lub z innego powodu niechcianego akcjonariusza....

„Podejrzane” uchwały organów spółek

dr Radosław L. Kwaśnicki – radca prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW Sprzeczna z ustawą uchwała organów spółki może zostać zaskarżona w drodze powództwa o...

Odwołanie zgromadzenia bramą na pole minowe

dr Radosław L. Kwaśnicki – radca prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW Możliwość odwołania  - zwołanego w sposób formalny - zgromadzenia spółki budzi liczne kontrowersje...

Gra o tron na zgromadzeniu

dr Radosław L. Kwaśnicki, radca prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii Prawnej RKKW Niekiedy akcjonariusze tracą możliwość udziału w zgromadzeniu albo wykonywania prawa głosu. Kto o...

15 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

15 stycznia 2015 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja KSH, na mocy której umowy spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być zawierane...

Nieudana próba wrogiego przejęcia WZZ Herbapol S.A.

Dariusz Kulgawczuk, radca prawny, Partner w RKKW Spory korporacyjne, w szczególności wokół tzw. wrogich przejęć, to nie tylko spory korporacyjne w spółkach publicznych (choć takie...

Najpopularniejsze