Strona główna Tagi Dyrektywa

Tag: dyrektywa

Projekt kolejnej nowelizacji KSH

Współautorem wpisu jest Jan Ośka. Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, której celem...

Opóźnienie implementacji Dyrektywy o sygnalistach

Państwa członkowskie Unii Europejskiej do 17 grudnia 2021r. były zobowiązane do przyjęcia rozwiązań prawnych implementujących dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia...

Definicja dostawcy usług udostępniania treści online według dyrektywy o prawach autorskich...

W poprzedniej publikacji przybliżyliśmy Państwu główne aspekty Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku...

Dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym – zasadnicze problemy...

Przyjęta w dniu 17 kwietnia 2019 r. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku...

Nadchodzące zmiany w prawach konsumenta

W najbliższym czasie możemy spodziewać się dużych zmian w prawach konsumenta, a wszystko za sprawą zbliżającego się terminu na wprowadzenie do krajowego porządku prawnego...

Opublikowano projekt ustawy o sygnalistach

Prace nad ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa implementującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 („Dyrektywa 2019/1937”) nabierają tempa. 4 października 2021 r....

Dozwolony użytek programów komputerowych w Polsce

Programy komputerowe w świetle krajowego prawa autorskiego korzystają ze szczególnej ochrony. Z uwagi na ich specyfikę wyłączono stosowanie niektórych regulacji z ogólnej części prawa...

Do 8 mln zł kary dla zarządów i rad nadzorczych spółek...

1 grudnia 2015 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu...

Nowa cena milczenia

Karol Szymański, Of Counsel w Kancelarii RKKW, Certyfikowany Doradca w ASO Emitenci akcji dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu w ramach krajowego rynku zorganizowanego przygotowują się...

Najpopularniejsze