Strona główna Tagi Rada nadzorcza

Tag: rada nadzorcza

Nowelizacja ustawy o zasadach zarządzania mieniem

W dniu 29.03.2019 r. weszły w życie zmiany ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym („Ustawa”) przyjęte ustawą z dnia 21.02.2019 r. o zmianie ustawy...

Nie można przewodniczyć radzie nadzorczej na zwolnieniu lekarskim

Regularny udział w posiedzeniach rady nadzorczej (przewodniczenie posiedzeniom) oraz pobieranie wynagrodzenia z tego tytułu nie ma charakteru incydentalnego i stanowi „pracę zarobkową” w rozumieniu...

Rada nadzorcza jako partner w budowaniu wartości spółki

Coraz więcej nowych regu­lacji w obszarze ładu korpo­racyjnego adresowanych jest do rad nadzorczych, w tym komitetów audytu. Zmieniają się oczekiwania wobec organu nadzoru oraz...

Sąd Najwyższy ustalił moment wygaśnięcia mandatu członka organu spółki

W uchwale z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie o sygn. III CZP 72/16 Sąd Najwyższy rozstrzygnął wieloletni spór dotyczący ustalenia momentu wygaśnięcia...

Wrogie przejęcia strategicznych spółek. Acron bez gwarancji miejsca w radzie Azotów

W czerwcu 2014 r. Acron poinformował o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Grupie Azoty S.A. Od tego czasu w mediach pojawiają się...

„Podejrzane” uchwały organów spółek

dr Radosław L. Kwaśnicki – radca prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW Sprzeczna z ustawą uchwała organów spółki może zostać zaskarżona w drodze powództwa o...

O zawieraniu umów z członkiem zarządu

Autorami wpisu są Krzysztof Brysiewicz oraz Jan Sakławski Rozwiązania ustawowe W praktyce obrotu nie jest niczym szczególnym sytuacja, w której członek zarządu danej spółki pozostaje ze...

Wygaśnięcie mandatów członków organów spółki z o.o. powołanych na czas nieoznaczony

Współautorem niniejszego wpisu jest Piotr Letolc, adwokat w Kancelarii RKKW Nierzadko członkowie zarządu lub rady nadzorczej spółki z o.o. powoływani są na czas nieoznaczony. Zgodnie...

Grupa Azoty: Acron przekroczył próg 20% akcji

Zagęszcza się atmosfera wokół Grupy Azoty w związku ze zwiększeniem zaangażowania przez Acron – rosyjskiego inwestora, do poziomu przekraczającego 20 % akcji. W świetle...

Gorący spór na GPW: Pioneer versus Yawal. Część II

 Zobacz także poprzedni wpis na ten temat. Niniejszy post jest aktualny na dzień 19.12.2013 r. 21 listopada opisywałem spór dot. znanej Spółki Yawal S.A., m.in....

Najpopularniejsze