Tag: KPC

Uwaga na wyższe opłaty sądowe

Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadziła istotne zmiany – nastąpiło podwyższenie opłat, w niektórych przypadkach nawet dwukrotnie w stosunku do wcześniej...

Jak nie stracić na podwyższeniu opłat sądowych?

Wybił ostatni dzwonek na przygotowania na wejście w życie zmian dotyczących opłat sądowych. Nowe przepisy przyniosą wzrost opłat sądowych, wprowadzenie opłat od nowych pism,...

Wielkie zmiany w KPC nadchodzą

Ustawa rewolucjonizująca postępowanie cywilne została podpisana przez Prezydenta i oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że dość szybko sądy, strony postępowań i...

Opinia innego biegłego w postępowaniu apelacyjnym

Sąd II instancji ma obowiązek przeprowadzenia dowodu z opinii innego biegłego, jeżeli sąd I instancji uznał wcześniejszą opinię za wadliwą i nieprzydatną dla dokonania...

Wartość przedmiotu zaskarżenia przy współuczestnictwie

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24.08.2018 r. (sygn. akt II CSK 186/18) stwierdził, iż w sytuacji występowania po jednej ze stron procesu współuczestnictwa...

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym

W dniu 1.1.2019 r. wejdzie w życie nowa ustawa o komornikach sądowych. Wprowadza ona szereg zmian w kodeksie postępowania cywilnego, które mają na celu...

Wzmocnienie pozycji kuratora spółki kapitałowej

Dnia 15.03.2018 r. weszły w życie zmiany w KC i KPC, dotyczące instytucji kuratorów. Na mocy ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym...

Zmiany w postępowaniu cywilnym w 2018? Część 2. Postępowanie w sprawach...

Zgodnie z opublikowanym w listopadzie ubiegłego roku projektem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako: „KPC”) oraz niektórych innych ustaw, planowana jest zmiana modelu procedowania...

4 RZECZY KTÓRE TRZEBA I 5, KTÓRE WARTO UWZGLĘDNIĆ PRZY PROWADZENIU...

Życie w zmieniającej się rzeczywistości prawnej, to codzienność pełnomocnika procesowego i każdej osoby, która na bieżąco ma do czynienia z procedurą cywilną. Coraz trudniej...

Najpopularniejsze