Strona główna Tagi Nowelizacja

Tag: nowelizacja

Ochrona konsumencka także dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi

W dniu 01.01.2021 r. w życie weszły przepisy ustawy z dnia 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (dalej jako:...

Pakiet Przyjazne Prawo

W 2020 r. w życie weszła część przepisów ustawy z dnia 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, nazywana również...

Wsparcie finansowe z PFR w dobie przekształceń

Potrzeba zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności, a w przypadku spółek osobowych także konieczność ochrony majątku wspólników poprzez ograniczenie ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki, stała się...

Praca zdalna zamiast telepracy?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało nowelizację ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy („KP”). Zmiany mają dotyczyć uregulowania pracy zdalnej. W...

e-KRS coraz bliżej

Wielkimi krokami zbliża się zapowiadana na 1 marca 2021 r. elektronizacja postępowania przed sądami rejestrowymi prowadzącymi Krajowy Rejestr Sądowy. Zmiany są daleko idące i...

Uproszczona legalizacja samowoli budowlanej

O szeregu zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, dalej: „ Prawo budowlane”,...

Powództwa szczególne – nowelizacja KPC

W dziale regulującym postępowania w sprawach własności intelektualnej wprowadzono dwa rodzaje powództw szczególnych – powództwo wzajemne oraz powództwo o ustalenie, że podjęte czynności nie...

(R)ewolucja Prawa Upadłościowego weszła w życie – część II

W pierwszej części artykułu dotyczącego nowelizacji Prawa upadłościowego omówione zostały zmiany dotyczące upadłości konsumenckiej oraz możliwości korzystania przez jednoosobowych przedsiębiorców z procedury upadłości konsumenckiej....

(R)ewolucja Prawa Upadłościowego weszła w życie – część I

Z dniem 24.3.2020 r. weszła w życie większość przepisów ustawy z dnia 30.8.2019 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i niektórych innych ustaw (Dz....

Zmiany w zakresie przekształcenia spółek

Z dniem 1 marca 2020 r. weszły w życie zmiany do Kodeksu Spółek Handlowych (dalej jako: „KSH”) na mocy przyjętej w dniu 19 lipca...

Najpopularniejsze