Wpis w KRS nie przesądza o fakcie pełnienia funkcji członka zarządu

1
1795

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14.7.2016 r. (II PZ 15/16) podkreślił raz jeszcze, że o pełnieniu funkcji członka zarządu nie przesądza wyłącznie wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdyż znaczenie ma również stan faktyczny. SN wskazał, że status prawny członka zarządu spółki określają umowa spółki i przepisy art. 201-211 Kodeksu spółek handlowych. Wpis w KRS ma natomiast charakter wyłącznie deklaratoryjny. Wydając omawiane postanowienie SN badał kwestię nieważności postępowania, o której mowa w art. 379 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Wskazywała na nią jedna ze stron postępowania, z uwagi na brak wpisu w rejestrze sądowym spółki osób pełniących funkcje w jej zarządzie.

1 KOMENTARZ

  1. Może i SN ma racje. Często jednak Sąd Okręgowy wnioskuje do stron sporu o dostarczenie aktualnych wypisów z KRS, pomijając fakt, że drukowane są one z tej samej strony MS, na którą każdy a nawet Przewodniczący może sobie sprawdzić, oczywiście Przewodniczący to całkiem inny „Ktoś” i rzecz jasna nie „każdy”. Sąd okręgowy dostaje umowę spółki, uchwały o powołaniu ale z braków formalnych wstrzymuje wydanie orzeczenia gdyż nie ma aktualnego wypisu z KRS. SN już szczęśliwie zauważył że KRS nie jest rozstrzygający zatem ciekaw jestem jak długo bedzie trwał proces edukacyjny w sądownictwie zanim to pojmie Przewodniczący na etacie SR.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ