Ustawa o rachunkowości do zmiany

0
943

Od kwietnia bieżącego roku trwają rządowe prace nad zmianami Ustawy o rachunkowości i Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Na konieczność dokonania tych zmian wpływa implementacja dyrektywy unijnej 2014/95/UE. Projekt nowelizacji zakłada rozszerzenie obowiązków sprawozdawczych zwłaszcza wśród największych podmiotów zainteresowania publicznego np. grup kapitałowych, jednostek z obszaru ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych czy emitentów papierów wartościowych. Ponadto dla objęcia podmiotu obowiązkiem rozszerzonej sprawozdawczości znaczenie będzie miało: wysokość zatrudnienia w danej jednostce oraz jej średnioroczny przychód. Jednostki objęte nowelizacją, przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych będą musiały ujawniać informacje niefinansowe, które do tej pory mogły raportować dobrowolnie. Rząd zapewnia, że realizacja obowiązku ma być jak najmniej uciążliwa dla adresatów ustawy i przewiduje możliwość sporządzania przez spółki odrębnego sprawozdania lub oświadczenia na temat informacji niefinansowych. Ponadto spółki nie będą musiały obawiać się ujawnienia danych wrażliwych jak chociażby tajemnice handlowe. W takiej sytuacji jednostka będzie mogła pominąć poufne dane z powołaniem się na ustawowe zezwolenie w tym zakresie. Dodatkowo nowelizacja wprowadza dla wszystkich podmiotów ułatwienia w obszarze przechowywania dokumentacji księgowej. Przedsiębiorca już przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego będzie mógł przechowywać dowody księgowe na informatycznych nośnikach danych.

Projekt przeszedł pomyślnie konsultacje publiczne oraz został zaaprobowany przez Komitet do Spraw Europejskich. Przed projektem pozostały już ostatnie czynności na etapie rządowym, po czym zostanie skierowany pod obrady Sejmu. W założeniach nowelizacja ma obowiązywać w odniesieniu do sprawozdawczości spółek za rok obrotowy rozpoczynający się 1.1.2017 r.

Proces legislacyjny można śledzić można tutaj.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ