Strona główna Tagi Jakub Kutyła

Tag: Jakub Kutyła

Nie można przewodniczyć radzie nadzorczej na zwolnieniu lekarskim

Regularny udział w posiedzeniach rady nadzorczej (przewodniczenie posiedzeniom) oraz pobieranie wynagrodzenia z tego tytułu nie ma charakteru incydentalnego i stanowi „pracę zarobkową” w rozumieniu...

Skuteczność oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 12.4.2018 r. (sygn. akt II CSK 432/17) orzekł, iż skutek rzeczowo prawny będący konsekwencją wykonania prawa pierwokupu nieruchomości następuje...

SN: umowy aportowe nie zawsze konieczne

Autorami wpisu są Dariusz Kulgawczuk i Jakub Kutyła. Zawiązując spółkę aktem notarialnym obejmującym również wniesienie lub zobowiązanie do wniesienia aportu w postaci nieruchomości, własność nieruchomości...

Najpopularniejsze