Tag: KPK

Projekt zaostrzenia kar za przestępstwa finansowe

Wstępne informacje o planowanej nowelizacji Kodeksu karnego zostały już przez nas przedstawione we wcześniejszym wpisie dostępnym tutaj. Projekt ten po odrzuceniu przez Senat, wrócił...

Krajowa Administracja Skarbowa jako organ śledczy

Współautorką wpisu jest Michalina Kubera. Krajowa Administracja Skarbowa („KAS”) jest centralnym organem administracji skarbowej i celnej utworzonym w wyniku połączenia i reorganizacji struktur podatkowych, skarbowych...

Poręczenie majątkowe po nowelizacji

Instytucja poręczenia majątkowego ma w Polsce długą tradycję. Dotychczasowy model wykształcił się wraz z przyjęciem przepisów kodeksu postępowania karnego z 1969 r., a powtórzony...

Przedawnienie przestępstw w dobie pandemii

W ostatnich tygodniach dość głośno mówiło się o uchwalonych zmianach Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Pomimo wielu krytycznych opinii ze strony Naczelnej Rady...

Subsydiarny akt oskarżenia (zagadnienia procesowe) – część I

W jakich sprawach można wnieść subsydiarny akt oskarżenia? Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 2020 poz. 30) (dalej...

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego już obowiązuje

W dniu 5.10.2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (z wyjątkiem...

Najpopularniejsze