W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Jak sygnalizowaliśmy w poprzednim wpisie, oznacza to, że jednostki sektora prywatnego oraz organizacje non-profit mają o 3 miesiące więcej na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok 2020, a jednostki sektora finansów publicznych – miesiąc.

Rozporządzenie weszło w życie 30.03.2021 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ