Grupa Azoty: Acron przekroczył próg 20% akcji

0
817

Zagęszcza się atmosfera wokół Grupy Azoty w związku ze zwiększeniem zaangażowania przez Acron – rosyjskiego inwestora, do poziomu przekraczającego 20 % akcji. W świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych taki stan posiadania akcji stwarza już pewne możliwości bezpośredniego oddziaływania na działalności spółki choćby poprzez możliwość wystąpienia z żądaniem zwołania walnego zgromadzenia w sprawie wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W praktyce jednak może okazać się to niemożliwe, o czym miałem okazję wypowiedzieć się na łamach Gazety Giełdy Parkiet…

Grupa_azoty

ZOSTAW ODPOWIEDŹ