Krajowy Rejestr Zadłużonych miał w sposób kompleksowy doprowadzić do elektronizacji postępowań i upadłościowych i restrukturyzacyjnych, jak również umożliwić każdemu zainteresowanemu weryfikację kontrahenta pod kątem jego ewentualnej niewypłacalności. Decyzją Ustawodawcy, Krajowy Rejestr Zadłużonych zacznie działać z dniem 01.07.2021 r., zamiast pierwotnie planowanej daty 01.12.2020 r.

Odroczenie daty rozpoczęcia działania Krajowego Rejestru Zadłużonych wynika z przepisów ustawy z dnia 07.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1747). Zgodnie z art. 12 pkt 2) ww. ustawy, dokonano nowelizacji ustawy z dnia 06.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r., poz. 55 ze zm.) w zakresie momentu wejścia w życie przepisów tej ustawy z 01.12.2020 r. na 01.07.2021 r. Nie są znane motywy wprowadzonej zmiany.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, w którym szczegółowo opisaliśmy główne założenia Krajowego Rejestru Zadłużonych.

***

Autorem wpisu jest aplikant radcowski Łukasz Lipski, Junior Associate w Kancelarii RKKW.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ