Kto zapłaci za nadzór?

0
936

Dnia 12.06.2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z uzasadnieniem wskazanej ustawy, zmiany mają na celu przebudowę dotychczasowego systemu finansowania kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Obecnie największe koszty w tym zakresie ponoszone są przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Na mocy ustawy wskazane koszty ponosić będą wszystkie podmioty działające na rynku kapitałowym. Zgodnie z uzasadnieniem ustawy ,,Obowiązkiem ponoszenia kosztów nadzoru w drodze rocznych opłat objęte zostaną wszystkie podstawowe grupy podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym, w tym także te kategorie podmiotów nadzorowanych, które dotychczas nie były objęte żadnymi bezpośrednimi obciążeniami daninowymi z tytułu publicznego nadzoru sprawowanego nad rynkiem kapitałowym”. Ustawa wprowadza konieczność ponoszenia dwóch rodzajów opłat: jednorazowych (za udzielanie przez KNF zgód, zezwoleń itp.) oraz stałych, które będą opłatami rocznymi. Większość przepisów ustawy wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Więcej informacji z przebiegu prac legislacyjnych nad omawianą ustawą dostępnych jest tutaj.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ