W dniu 19.12.2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt został skierowany do Sejmu. Przypomnijmy, że projekt jest wyrazem dążenia do usprawnienia postępowania cywilnego. Nowelizacja m.in. rozbudowuje etap przygotowania do rozprawy, w tym wprowadza specjalne posiedzenie przygotowawcze, na którym strony będą miały możliwość zakończenia sporu, a w przypadku braku jego zakończenia, sąd z udziałem stron będzie sporządzał plan rozprawy. Proponowanych jest również szereg mechanizmów mających zapobiegać nadużywaniu przez strony prawa procesowego, a także zmierzających do eliminowania tzw. obstrukcji sądowej. Co istotne, nowelizacja przywraca do kodeksu postępowania cywilnego odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem ustawy wraz z uzasadnieniem.

Więcej o projektowanych zmianach pisaliśmy na początku br.: Zmiany w postępowaniu cywilnym w 2018? – część I oraz Zmiany w postępowaniu cywilnym w 2018? Część 2. Postępowanie w sprawach gospodarczych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ