Jak poinformowała KNF, Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 23.5.2019 r. (sygn. akt II GSK 378/17) oddalił skargę kasacyjną PL Holdings S.a.r.l. oraz Abris Capital Partners (Fund I) Limited od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sprawa dotyczyła decyzji administracyjnej wydanej w dniu 24.7.2014 r. przez KNF co do zakazu wykonywania prawa głosu z akcji FM Bank PBP S.A. przez skarżących.

NSA stwierdził, że KNF miała podstawy do ustanowienia zakazu, bowiem akcjonariusze PL Holding S.a.r.l. oraz Abris – EMP Capital Partners Limited nie wypełnili zadeklarowanych wcześniej zobowiązań wobec KNF w przedmiocie konsultowania zmian zarządu dokonywanych w FM Bank PBP S.A. Zdaniem NSA, takie działanie skarżących uzasadniało twierdzenie, że zagrożone jest ostrożne i stabilne zarządzanie bankiem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ