Od kilku miesięcy środowisko przedsiębiorców uważnie przygląda się postępom prac nad projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Czy nowe zasady odpowiedzialności zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości – projektodawcę – wpłyną korzystnie na efektywność karania podmiotów zbiorowych?

Dlaczego nowa ustawa? Obecnie w polskim porządku prawnym obowiązuje ustawa z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, która w sposób kompleksowy reguluje tę materię. Dlaczego zatem projektodawca zdecydował się na zaproponowanie uchylenia obowiązującej ustawy i wprowadzenie nowej?

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu w Biuletynie Euro Info.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ