2.10.2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt Ministra Sprawiedliwości o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej jako: „Projekt”). Najistotniejsza zmiana dotyczy instytucji przerwania biegu przedawnienia.

Projekt zakłada zmodyfikowanie art. 123 Kodeksu cywilnego poprzez dopuszczenie do przerwania biegu przedawnienia jedynie poprzez pierwsze wszczęcie mediacji oraz pierwsze zawezwanie do próby ugodowej. Jednocześnie doprecyzowano, że chodzi o wszczęcie mediacji oraz zawezwanie do próby ugodowej dokonane po raz pierwszy w danej sprawie po dniu wejścia w życie projektowanej ustawy.

W uzasadnieniu do Projektu wskazano, że w aktualnym stanie prawnym wątpliwości budzi kwestia, czy drugi i kolejne wnioski o zawezwanie do próby ugodowej oraz wszczęcie mediacji skutkują przerwaniem biegu przedawnienia. Brak jednoznacznych regulacji w tym zakresie spowodował powszechne nadużywanie przez wierzycieli tego typu wniosków, co zdecydowanie przeczy instytucji przedawnienia oraz założeniom postępowania pojednawczego. W związku z tym projektodawca zdecydował się przedstawić rozwiązanie mające na celu usunięcie powyższych wątpliwości.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że Projekt wskazuje wprost, iż bieg przedawnienia przerywa się przez wszczęcie mediacji oraz zawezwanie do próby ugodowej. Tym samym zaproponowano, by przerwanie następowało niejako automatycznie, bez konieczności badania przez sądy intencji wnioskodawcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ