Sąd Najwyższy o przesłankach powództwa z art. 249 § 1 KSH

0
1304

Jak już wskazywaliśmy  Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku dotyczące problemu czy sprzeczność uchwały z umową spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi samodzielną przesłankę uchylenia uchwały w trybie art. 249 § 1 KSH.

W dniu 10 marca 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę stanowiącą, że sprzeczność uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z umową spółki nie jest samodzielną przesłanką uzasadniającą uwzględnienie powództwa o uchylenie tej uchwały (art. 249 § 1 k.s.h.) (sygnatura akt I CZP 1/16).

Szersza analiza stanowiska Sądu Najwyższego nastąpi po publicznym udostępnieniu treści uzasadnienia omawianej uchwały

ZOSTAW ODPOWIEDŹ