Pomimo, że w ostatnich latach nastąpił wzrost świadomości dotyczącej istnienia i zasad prawa autorskiego, to nadal nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jakie działania mogą naruszyć prawa twórców. Być może wynika to z niezrozumienia czym są utwory i jakie prawa są z nimi związane. Albo z niewiedzy o konieczności nabycia praw autorskich do utworów. To z kolei prowadzi do sytuacji, w których kwestie związane prawami autorskimi są zupełnie pomijane lub normowane jedynie powierzchownie.

Nierzadko umowy z twórcami ograniczają się do zawarcia umowy o dzieło, a zamawiający są przekonani, że skoro zapłacili twórcy wynagrodzenie z tego tytułu, to „kupili” prawa do utworu i mogą nim swobodnie dysponować. Nic bardziej mylnego.

O tym jak ważna jest prawidłowa konstrukcja umów dotyczących praw autorskich boleśnie przekonał się właściciel marki Hellena.

O tle tego sporu, skutkach naruszeń praw autorskich, rozstrzygnięciu i – co istotne – sposobach zapobiegania naruszeniom praw autorskich – przeczytacie Państwo w pełnej wersji artykułu na blogu IP Procesowo.

***

Autorkami artykułu są radca prawny Aneta Pankowska, Partner w Kancelarii RKKW oraz adwokat Aleksandra Staniaszek, Senior Associate w Kancelarii RKKW.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ