Tag: kary

Komitet audytu w nowej odsłonie

W dniu 11 maja 2017 r. Sejm przyjął z poprawkami Senatu nowelizację do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Prace nad...

Rekordowa wysokość kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2014 roku

W roku 2014 Komisja Nadzoru Finansowego wydała 59 decyzji w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na podmioty z rynku finansowego, których łączna wartość przekroczyła 11.170.500,00...

Najpopularniejsze