Strona główna Tagi Katarzyna Witak

Tag: Katarzyna Witak

Koniec z zatorami płatniczymi

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych („Projekt”). Celem Projektu jest wdrożenie do...

Zawieszenie wykonania kary a zakaz sprawowania funkcji w organach spółki

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 3.04.2018 r. w sprawie o sygn. IV CSK 320/17 przełamał dotychczasowe poglądy doktryny uznając, iż okres zawieszenia wykonania kary...

Nowelizacja przepisów dot. odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

Autorami wpisu są Konrad Oleszczuk i Katarzyna Witak. W Radzie Ministrów trwają prace nad projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą...

Najpopularniejsze