Strona główna Tagi Mateusz Grześków

Tag: Mateusz Grześków

MF pracuje nad tzw. „exit tax”

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów poinformowało o pracach zmierzających do implementacji dyrektywy  Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12.07.2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu...

Nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

W dniu 9 czerwca 2018 r. upłynął termin implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie...

Najpopularniejsze