Tag: NWZ

Planowana cyfryzacja zgromadzeń wspólników

Aktualnie trwają prace Sejmu nad prezydenckim projektem zmiany KSH, która ma usprawnić procedury organizacyjne w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, m.in. poprzez możliwość przeprowadzenia zgromadzenia...

Skutki niedopuszczenia do udziału w zgromadzeniu

Bezzasadne niedopuszczenie akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu spółki stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności uchwał podjętych pod wymuszoną nieobecność tego akcjonariusza i to bez...

Głośne spory na walnych zgromadzeniach

Pojawienie się sporu we­wnątrz struktury właściciel­skiej spółki kapitałowej zawsze stanowi nie lada kłopot dla osób odpowiedzialnych za prowa­dzenie jej bieżącej działalności. Pomijając bowiem fakt,...

Najpopularniejsze