Aktualnie trwają prace Sejmu nad prezydenckim projektem zmiany KSH, która ma usprawnić procedury organizacyjne w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, m.in. poprzez możliwość przeprowadzenia zgromadzenia wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (wideokonferencji). Podobne rozwiązanie funkcjonuje w spółkach akcyjnych już od ponad 10 lat.

Zgodnie z proponowanym brzmieniem nowego art. 2341 § 1 KSH, umowa spółki z o.o. będzie mogła dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmować ma w szczególności:

  1. transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym;
  2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników;
  3. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.

Przewidywane jest ponadto, że w przypadku odbywania zgromadzenia wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie będzie obowiązku przeprowadzania głosowania tajnego w pewnych kategoriach spraw.

W uzasadnieniu projektu wskazywane jest, że przyjęcie ustawy korzystnie wpłynie na warunki prowadzenia działalności przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, a także tych przedsiębiorców, którzy są wspólnikami polskich spółek z o.o., ale przebywają za granicą. Projektowane zmiany mają ograniczyć zbędny formalizm i mają wpłynąć pozytywnie na możliwość ich aktywnego uczestnictwa w zgromadzeniach wspólników.

Zachęcamy do zapoznania się z całością projektu wraz z uzasadnieniem, który jest dostępny na stronie Sejmu RP.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ