W dniu 23 kwietnia bieżącego roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw nowelizującą ustawę o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Głównym założeniem ustawy jest wzmocnienie nadzoru nad działalnością takiego doradcy. Zgodnie z nowelizacją, nadzór nad działalnością doradców będzie sprawował Minister Sprawiedliwości, niezależnie od sądów i sędziów komisarzy. Nowelizacja ustawy określa katalog środków, jakie mają służyć realizacji kompetencji nadzorczych Ministra Sprawiedliwości. Są to m.in. zawieszenie praw z licencji, cofnięcie jej czy żądanie przedstawienia dokumentacji wytworzonej przez doradcę w toku prowadzonych przez niego czynności w postępowaniu.

Jednocześnie celem nowej regulacji jest zwiększenie przejrzystości systemu wyznaczania przez sądy doradców restrukturyzacyjnych do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego, zarządcy lub syndyka w konkretnych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Z nowych przepisów wynika, że o przydziale spraw do danego doradcy decydować będzie jego doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje, w taki sposób, żeby doradcy o najwyższych kwalifikacjach prowadzili sprawy najbardziej skomplikowane. Wprowadzony został też tytuł „kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny”, którym będzie doradca legitymujący się określonym w ustawie doświadczeniem zawodowym. Doradcy posiadający taki tytuł będą mogli występować jako nadzorca, zarządca lub syndyk m.in. w sprawach dotyczących przedsiębiorstw mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa lub obywateli, gospodarki narodowej oraz rynku pracy.

Dniem wejścia w życie ustawy, z wyjątkiem art. 1 pkt 2 i 3, art. 4 oraz art. 5, jest 1 stycznia 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem ustawy pod tym linkiem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ