Ministerstwo Finansów w swoim komunikacie poinformowało dziś o planowanym przedłużeniu terminów dotyczących sprawozdawczości finansowych.

Zmiany mają być wprowadzone w drodze rozporządzenia, mocą którego zostaną odroczone obowiązki jednostek sektora prywatnego, publicznego, organizacji pozarządowych związane m. in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udostępnianiem do wiadomości publicznej.

Nie jest jeszcze znany termin, do którego przedłużono obowiązek sprawozdawczości finansowych. O szczegółach niezwłocznie poinformujemy w ramach aktualizacji wpisu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ