Dnia 20.4.2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innego terminu podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej (dalej jako „Rozporządzenie”).

Zgodnie z projektem Rozporządzenia, termin na podjęcie przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej ma zostać przedłużony do 31.8.2020 r.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 90c i 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623, ze zm.), walne zgromadzenia spółek publicznych przyjmują, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Z kolei, stosownie do art. 36 ustawy z dnia 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2217) ww. uchwała miałaby zostać podjęta przez walne zgromadzenie spółki do dnia 30.6.2020 r.

Projekt Rozporządzenia jest obecnie na etapie uzgodnień. Będziemy informować o wydaniu i ostatecznej wersji Rozporządzenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ