Przyjęty przez rząd w dniu 25.09.2018 r. tzw. pakiet MŚP mający na celu wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym ma zmieniać także kodeks spółek handlowych w tym m.in. art. 202 KSH w zakresie regulującym kwestię wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na skutek rezygnacji. Obecnie, art. 202 § 5 KSH stanowi, że do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Zgodnie z art. 746 § 2 kodeksu cywilnego, do którego odsyła zacytowany przepis, przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie.

W myśl dodanego przez autora projektu – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii § 6 art. 202 KSH jedyny członek zarządu ma składać rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie ich zgromadzenie, przy czym oświadczenie członka zarządu będzie skuteczne następnego dnia po terminie, w którym walne zgromadzenie miało się odbyć. Resort proponuje więc, aby skuteczność oświadczenia była niezależna od tego, czy walne zgromadzenie faktycznie się odbyło. Zdaniem Twórców projektu, przyjęty mechanizm ma gwarantować, że oświadczenie składającego rezygnację członka zarządu dotrze do wszystkich wspólników potencjalnie zainteresowanych wskazaniem kandydatów na nowego członka organu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ