V KONGRES SEG – Zaproszenie

0
661

W dniach 4-5.03.2014 r. w podwarszawskiej  Jachrance odbędzie się V Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG. Organizatorem Wydarzenia jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego objął wydarzenie patronatem merytorycznym. Jednym z Partnerów Kongresu jest Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy.

Więcej informacjifolder informacyjny  oraz formularz zgłoszeniowy.

Podczas drugiego, „warsztatowego”, dnia Kongresu, podejmę – wraz z mec. Damianem Dworkiem oraz mec. Dariuszem Kulgawczukiem – poniższe zagadnienia:

WZA: kto nie może uczestniczyć lub głosować – skutki wadliwych decyzji zarządów – jak uniknąć nieważności uchwał – GŁOŚNE SPORY na WZA i po ich zakończeniu

•  przegląd głośnych sporów dot. odmowy udziału (pozbawienia głosu) na WZA – law in action
•  przyczyny odmowy udziału w WZA (formalne i materialne, np. wadliwe pełnomocnictwo)
•  przyczyny pozbawienia prawa głosu (materialne, np. naruszenie obowiązków informacyjnych)
•  kto i w jakiej formie decyduje o odmowie udziału (pozbawieniu prawa głosu) –  case studies
•  co ma zrobić spółka – czy zawsze „wielokrotne głosowanie” jest najlepszym rozwiązaniem
•  skutki błędów dot.

• nieuzasadnionej odmowy udziału (głosowania)
• nieuzasadnionego dopuszczenia do udziału (głosowania)

•  zaskarżanie uchwał / powództwo o ustalenia powzięcia uchwały –  case studies
•  zabezpieczenia powództw w związku z uchybieniami (np. rada nadzorcza lub zarząd nie mogą działać, zawieszone postępowanie rejestrowe, zakaz wypłaty dywidendy etc.)
•  przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego, m.in. jak długo czekać na okazanie właściwego pełnomocnictwa na WZA – dlaczego 15 minut może być zbyt krótko i prowadzić do nieważności wszystkich uchwał (case study oparte na wyroku SN

Omówimy praktyczne zagadnienia dot. spornych kwestii utraty przez akcjonariusza (pełnomocnika akcjonariusza) prawa udziału lub prawa głosu na zgromadzeniu. W szczególności zostanie podjęta próba udzielenia odpowiedzi na pytanie jak powinna zachować się spółka (zarząd, przewodniczący zgromadzenia etc.) w obliczu rzetelnej informacji o naruszeniu przez akcjonariusza przepisów powodujących utratę prawa głosu przez (np. większościowego) akcjonariusza i jakie mogą być skutki przyjęcia wadliwej postawy? Co zrobić wówczas, gdy mamy poważne wątpliwości co do poprawności pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu? Podczas warsztatu zostanie również przedstawione najnowsze orzecznictwo sądów, w tym sądów rejestrowych.

Prelegenci posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne na omawianej płaszczyźnie, zarówno jako doradcy i pełnomocnicy spółek, jak też i akcjonariuszy (zarówno większościowych jak też i mniejszościowych). Brali aktywny udział m.in. w sporach dot. Bakalland S.A. vs Mispol S.A., Perła vs Pepees S.A., Notoria Serwis S.A. vs Presspublica, Pioneer vs Yawal S.A., WZZ Herbapol S.A. i innych. Zagadnienia, które będą omawiane są również opisywane na Blogu, por. w szczególności:  Kto i Kiedy decyduje o tym, kto może brać udział/głosować na zgromadzeniu.

seg2014

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ