Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 12.06.2019 r. projekt zmian w kodeksie spółek handlowych proponuje wprowadzenie obowiązkowej dematerializacji akcji na okaziciela oraz imiennych wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Formę akcji z papieru wartościowego ma zastąpić zapis cyfrowy.

Autorem zmian jest Ministerstwo Sprawiedliwości, które w uzasadnieniu wskazuje, iż celem dematerializacji akcji jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności obrotu. Nowa regulacja ma prowadzić do uproszczenia konstrukcji prawnych, a także stworzyć możliwości zmniejszenia kosztów. ,,Możliwa będzie łatwa identyfikacja właściciela akcji – na podstawie danych ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy, zarówno przez uczestników obrotu akcjami, jak i samą spółkę. Pozwoli to również na wprowadzenie jednolitych zasad przenoszenia praw z akcji, niezależnie od tego, czy przedmiotem obrotu są akcje imienne, czy na okaziciela.’’ – wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Projekt zostanie przekazany do Sejmu. Regulacja może zacząć obowiązywać z początkiem 2021 r., natomiast już w 2020 r. spółki mogą zostać zobowiązane do podjęcia działań przygotowawczych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ