Tag: CIT

Spółki komandytowe podatnikami CIT

Od 1 stycznia 2021 r. do tej pory, ustawodawca dał możliwość wyboru formy opodatkowania i pozostania na dotychczasowych zasadach opodatkowania, natomiast z początkiem maja...

Wsparcie finansowe z PFR w dobie przekształceń

Potrzeba zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności, a w przypadku spółek osobowych także konieczność ochrony majątku wspólników poprzez ograniczenie ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki, stała się...

Od stycznia 2021 r. spółki komandytowe objęte podatkiem CIT

W dniu 30.11.2020 r. w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana nowelizacja przepisów podatkowych nakładająca na spółki komandytowe obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych...

Spółki komandytowe objęte CIT od maja 2021

Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 14.10.2020 r. poinformowało o planowanym przesunięciu wejścia w życie przepisów nakładających na spółki komandytowe obowiązek zapłaty podatku dochodowego...

Rewolucyjne zmiany w zakresie odpowiedzialności podatkowej pełnomocników

  W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i...

Najpopularniejsze