Tag: KPC

Kolejne zmiany w KPC

Sejm przyjął kolejne istotne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy...

Nowelizacja KPC – zmiany w zasadach doręczeń i nadawania pism procesowych

Współautorem wpisu jest Wojciech Rzepiński. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego („KPC”) wprowadzana ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego...

Nowelizacja KPC – nowe postępowanie dla konsumentów i zmiany w sprawach...

Współautorem wpisu jest Maciej Jankiewicz. Kontynuujemy cykl wpisów nt. nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. W poprzednim wpisie opisaliśmy zmiany we właściwości sądów. Dnia 1.07.2023 r. wchodzi...

Nowelizacja KPC – zmiany we właściwości sądów

Współautorem wpisu jest Maciej Jankiewicz. Na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oczekuje ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego...

Wstąpienie przekształconej spółki do procesu

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła prawa i obowiązki osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w związku z jej przekształceniem, wstępuje do procesu, którego...

Nagranie jako dowód w postępowaniu cywilnym

Rozwój technologiczny doprowadził do tego, że coraz łatwiejsze staje się nagrywanie rozmów toczących się między osobami, które mogą nie być świadome, że konwersacja jest...

Uwaga na znowelizowane przepisy o terminach na zarzuty od nakazu zapłaty!

Mija rok od nowelizacji art. 4802 KPC, który określa terminy na wniesienie środków zaskarżenia od nakazu zapłaty. Największe znaczenie ma wydłużenie do miesiąca terminu...

Strona procesu może zaskarżyć orzeczenie przed doręczeniem jej uzasadnienia orzeczenia, o...

Sąd Najwyższy w uchwale z 26 października 2021 r. (III CZP 55/20) stwierdził, że nie podlega odrzuceniu zażalenie wniesione przez uczestnika postępowania przed doręczeniem...

Wyrok wstępny – czy realizuje postulat szybkości postępowania?

W toku postępowania cywilnego sąd podejmuje szereg czynności decyzyjnych. Najważniejszą z nich stanowi wydanie wyroku, będące uwieńczeniem przebiegu procesu. W wyroku bowiem sąd w...

Można złożyć zażalenie przed doręczeniem uzasadnienia postanowienia

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 października 2021 r., sygn. III CZP 55/20 stwierdził, że zażalenie wniesione przez uczestnika postępowania przed doręczeniem mu...

Najpopularniejsze