Strona główna Tagi Podatki

Tag: podatki

Zmiany w ustawie o fundacji rodzinnej

W dniu 20 kwietnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy...

Neutralne reorganizacje transgraniczne

Współautorem wpisu jest Julia Witkowska. Szef Krajowej Administracji Skarbowej w opinii zabezpieczającej z dnia 2 grudnia 2022 r., o sygn. DKP1.8082.4.2022 stwierdził, że w sytuacji...

Już niedługo kolejna odsłona zmian Slim VAT

W dniu 1.6.2021 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo Bankowe...

Spółki komandytowe podatnikami CIT

Od 1 stycznia 2021 r. do tej pory, ustawodawca dał możliwość wyboru formy opodatkowania i pozostania na dotychczasowych zasadach opodatkowania, natomiast z początkiem maja...

Wypłata zysków po przekształceniu

Wypłata z kapitału zapasowego spółki z o.o., powstałego z zysku osiągniętego przez przedsiębiorcę wykonującego przed przekształceniem w spółkę z o.o. jednoosobową działalność gospodarczą, wpłacona...

e-Urząd Skarbowy już dostępny

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) w celu szybkiego i kompleksowego załatwiania spraw podatkowych 1 lutego 2021 r. uruchomiły e-Urząd Skarbowy, czyli system...

Wsparcie finansowe z PFR w dobie przekształceń

Potrzeba zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności, a w przypadku spółek osobowych także konieczność ochrony majątku wspólników poprzez ograniczenie ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki, stała się...

Od stycznia 2021 r. spółki komandytowe objęte podatkiem CIT

W dniu 30.11.2020 r. w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana nowelizacja przepisów podatkowych nakładająca na spółki komandytowe obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych...

Nieodpłatne pełnienie funkcji a przychód podatkowy

W interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.271.2020.1.SG organ podatkowy uznał, iż po stronie spółki kapitałowej nie powstaje przychód podatkowy w...

Zmiany w przepisach VAT dot. JPK_VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie...

Najpopularniejsze