Tag: wyrok

Skutki najnowszej nowelizacji KPA

W dniu 24.6.2021 r. Sejm przyjął nowelizację KPA wprowadzającą termin (10 lat) po upływie, którego nie jest możliwe stwierdzenie nieważności decyzji wydanej z rażącym...

Wypłata zysków po przekształceniu

Wypłata z kapitału zapasowego spółki z o.o., powstałego z zysku osiągniętego przez przedsiębiorcę wykonującego przed przekształceniem w spółkę z o.o. jednoosobową działalność gospodarczą, wpłacona...

Charakter terminu z art. 584 KSH

Zgodnie z art. 584 KSH Wspólnicy spółki przekształcanej odpowiadają za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia na dotychczasowych zasadach przez okres trzech lat, licząc...

Niezachowanie zastrzeżonej formy szczególnej czynności

Zastrzeżenie formy szczególnej, której niezachowanie pociąga nieważność czynności prawnej może wynikać z przepisu ustawy lub z woli stron. Art. 73 § 1 KC dotyczy sytuacji,...

SO w Warszawie jasno ocenia szantaż korporacyjny

W dniu 24.9.2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - działając w trybie tzw. autokontroli - postanowił o zmianie swoich wcześniejszych postanowień wstrzymujących wykonanie uchwał...

Najpopularniejsze