Tag: UE

Projekt kolejnej nowelizacji KSH

Współautorem wpisu jest Jan Ośka. Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, której celem...

Opóźnienie implementacji Dyrektywy o sygnalistach

Państwa członkowskie Unii Europejskiej do 17 grudnia 2021r. były zobowiązane do przyjęcia rozwiązań prawnych implementujących dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia...

Dyrektywa cyfrowa – dozwolony użytek w kształceniu na odległość

W ramach cyklu artykułów dotyczących dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz...

Definicja dostawcy usług udostępniania treści online według dyrektywy o prawach autorskich...

W poprzedniej publikacji przybliżyliśmy Państwu główne aspekty Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku...

Dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym – zasadnicze problemy...

Przyjęta w dniu 17 kwietnia 2019 r. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku...

Sprzedaż energii z OZE – systemy wsparcia FIT i FIP

W poprzedniej publikacji przedstawiono wybrane propozycje źródeł, z których można wytwarzać energię OZE oraz formy wykorzystania tej energii. W niniejszym artykule przybliżone zostaną zagadnienia...

Polityka klimatyczno-energetyczna UE oraz Polski

W niniejszej publikacji przedstawiamy Państwu wybrane propozycje realizacji unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Rozwinięcie niniejszych rozważań, a w szczególności prezentacja praktycznego wykorzystania finansowych systemów wsparcia dla...

Nadchodzące zmiany w prawach konsumenta

W najbliższym czasie możemy spodziewać się dużych zmian w prawach konsumenta, a wszystko za sprawą zbliżającego się terminu na wprowadzenie do krajowego porządku prawnego...

Najpopularniejsze