Strona główna Tagi Rada nadzorcza

Tag: rada nadzorcza

Sprawozdania rad nadzorczych – nowe obowiązki

Współautorem wpisu jest Mateusz Zwoliński. Rola rad nadzorczych w spółkach kapitałowych została wzmocniona reformą Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „Nowelizacja”), która weszła w życie dnia...

Nieodpłatne pełnienie funkcji a przychód podatkowy

W interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.271.2020.1.SG organ podatkowy uznał, iż po stronie spółki kapitałowej nie powstaje przychód podatkowy w...

Nowelizacja ustawy o zasadach zarządzania mieniem

W dniu 29.03.2019 r. weszły w życie zmiany ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym („Ustawa”) przyjęte ustawą z dnia 21.02.2019 r. o zmianie ustawy...

Nie można przewodniczyć radzie nadzorczej na zwolnieniu lekarskim

Regularny udział w posiedzeniach rady nadzorczej (przewodniczenie posiedzeniom) oraz pobieranie wynagrodzenia z tego tytułu nie ma charakteru incydentalnego i stanowi „pracę zarobkową” w rozumieniu...

Rada nadzorcza jako partner w budowaniu wartości spółki

Coraz więcej nowych regu­lacji w obszarze ładu korpo­racyjnego adresowanych jest do rad nadzorczych, w tym komitetów audytu. Zmieniają się oczekiwania wobec organu nadzoru oraz...

Sąd Najwyższy ustalił moment wygaśnięcia mandatu członka organu spółki

W uchwale z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie o sygn. III CZP 72/16 Sąd Najwyższy rozstrzygnął wieloletni spór dotyczący ustalenia momentu wygaśnięcia...

Wrogie przejęcia strategicznych spółek. Acron bez gwarancji miejsca w radzie Azotów

W czerwcu 2014 r. Acron poinformował o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Grupie Azoty S.A. Od tego czasu w mediach pojawiają się...

„Podejrzane” uchwały organów spółek

dr Radosław L. Kwaśnicki – radca prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW Sprzeczna z ustawą uchwała organów spółki może zostać zaskarżona w drodze powództwa o...

O zawieraniu umów z członkiem zarządu

Autorami wpisu są Krzysztof Brysiewicz oraz Jan Sakławski Rozwiązania ustawowe W praktyce obrotu nie jest niczym szczególnym sytuacja, w której członek zarządu danej spółki pozostaje ze...

Wygaśnięcie mandatów członków organów spółki z o.o. powołanych na czas nieoznaczony

Współautorem niniejszego wpisu jest Piotr Letolc, adwokat w Kancelarii RKKW Nierzadko członkowie zarządu lub rady nadzorczej spółki z o.o. powoływani są na czas nieoznaczony. Zgodnie...

Najpopularniejsze