Tag: KRS

Na e-KRS trzeba jeszcze poczekać

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o rewolucji cyfrowej w postępowaniu przed sądami rejestrowymi prowadzącymi Krajowy Rejestr Sądowy. Ustawodawca po raz kolejny przesunął jednak wejście w...

e-KRS coraz bliżej

Wielkimi krokami zbliża się zapowiadana na 1 marca 2021 r. elektronizacja postępowania przed sądami rejestrowymi prowadzącymi Krajowy Rejestr Sądowy. Zmiany są daleko idące i...

Odpis pełny KRS pobierzesz z Internetu

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ekrs.ms.gov.pl/) pojawiła się możliwość pobrania odpisu pełnego KRS przedsiębiorców. Na mocy art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS wydruki te...

Problemy w KRS z adresami do doręczeń

Podmioty składające wnioski do KRS o wpis nowych osób reprezentujących spółkę, likwidatorów oraz prokurentów nadal niekiedy zapominają o obowiązku dołączenia oświadczeń tych osób o...

Wzmocnienie pozycji kuratora spółki kapitałowej

Dnia 15.03.2018 r. weszły w życie zmiany w KC i KPC, dotyczące instytucji kuratorów. Na mocy ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym...

Obowiązek składania sprawozdań finansowych do KRS w formie elektronicznej

Dotychczas corocznie przedstawiciele setek tysięcy podmiotów zarejestrowanych w KRS musieli dostarczyć do sądu rejestrowego - zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z (Dz.U. z...

Nowe obowiązki spółek w zakresie zgłaszania adresów członków organów do KRS

W dniu 15.03.2018 r. weszła w życie ustawa z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z...

Prosto i szybko, ale pod większą kontrolą, czyli przełomowa reforma KRS

Już wkrótce mogą nas czekać ogromne zmiany związane z funkcjonowaniem Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a to za sprawą projektu ustawy Ministra Sprawiedliwości o zmianie...

Wpis w KRS nie przesądza o fakcie pełnienia funkcji członka zarządu

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14.7.2016 r. (II PZ 15/16) podkreślił raz jeszcze, że o pełnieniu funkcji członka zarządu nie przesądza wyłącznie...

Niepewna przyszłość prokurentów?

Joanna Czekaj, aplikant adwokacki w Kancelarii RKKW oraz Damian Staszewski, prawnik w Kancelarii RKKW Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. akt:...

Najpopularniejsze