Strona główna Tagi Sąd najwyższy

Tag: sąd najwyższy

Obowiązek wypłaty zysku w spółce komandytowej

W wyroku z 17.10.2023 r. (II CSKP 346/23) Sąd Najwyższy potwierdził, że w spółce komandytowej, podobnie jak w spółce jawnej, do wypłaty zysku nie...

Skutki niezgłoszenia zmiany umowy spółki z o.o. w terminie

Współautorem wpisu jest Konrad Oleszczuk. W uchwale z 29.4.2022 r. (III CZP 75/22, Legalis) Sąd Najwyższy potwierdził, że zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która...

Wstąpienie przekształconej spółki do procesu

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła prawa i obowiązki osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w związku z jej przekształceniem, wstępuje do procesu, którego...

Pozew o zapłatę części odszkodowania a przerwanie biegu przedawnienia co do...

Sąd Najwyższy w wyroku z 15 grudnia 2021 r. (III PUNPP 1/21) wskazał, że pozew o odszkodowanie przerywa bieg przedawnienia także dla kwoty, o jaką...

Odszkodowanie z tytułu zanieczyszczenia drogi w wyniku wypadku?

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 styczna 2022 roku w sprawie o sygn. III CZP 9/22 (dalej: „Uchwała”) rozważył kwestię odpowiedzialności wobec zarządcy...

Strona procesu może zaskarżyć orzeczenie przed doręczeniem jej uzasadnienia orzeczenia, o...

Sąd Najwyższy w uchwale z 26 października 2021 r. (III CZP 55/20) stwierdził, że nie podlega odrzuceniu zażalenie wniesione przez uczestnika postępowania przed doręczeniem...

Zawezwanie do próby ugodowej jako powodujące przerwę biegu przedawnienia

Sąd Najwyższy w wyroku z 17 czerwca 2021 r. (II CSKP 104/21) wyraził pogląd, zgodnie z którym każde zawezwanie do próby ugodowej powoduje przerwę...

Spis inwentarza syndyka jako jego oświadczenie wiedzy

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18.10.2012 r. o sygn. akt: V CSK 405/11 Spis inwentarza sporządzony przez syndyka masy upadłości na podstawie...

Można złożyć zażalenie przed doręczeniem uzasadnienia postanowienia

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 października 2021 r., sygn. III CZP 55/20 stwierdził, że zażalenie wniesione przez uczestnika postępowania przed doręczeniem mu...

SN o zakazie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy

18 maja 2021 r., w sprawie pod sygn. akt III CZP 30/20, Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził: „Jeżeli naruszenie...

Najpopularniejsze