Strona główna Tagi Wierzyciel

Tag: wierzyciel

Pozew o zapłatę części odszkodowania a przerwanie biegu przedawnienia co do...

Sąd Najwyższy w wyroku z 15 grudnia 2021 r. (III PUNPP 1/21) wskazał, że pozew o odszkodowanie przerywa bieg przedawnienia także dla kwoty, o jaką...

Planowane zmiany Kodeksu Cywilnego

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego („Projekt”) wpłynął do Sejmu 28.6.2021 r. Projektodawca zaproponował wprowadzenie...

Zgłoszenie wierzytelności – jak to zrobić?

W przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika wierzyciele, aby móc uczestniczyć w postępowaniu, są zobowiązani do zgłoszenia swojej wierzytelności. Ważnym jest zatem, aby zrobić to skutecznie...

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostanie na dłużej?

W obliczu narastających problemów gospodarczych związanych z wybuchem pandemii COVID-19, Ustawodawca zdecydował się wprowadzić nową formę restrukturyzacji - uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które stanowi hybrydę...

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Już co najmniej kilkadziesiąt podmiotów złożyło oświadczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu, zwanego uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym, stanowiącym znane dłużnikom postępowanie o zatwierdzenie układu...

Czym jest klauzula negative pledge?

Popularne w obrocie zabezpieczenia wierzytelności w niektórych przypadkach mogą okazać się niewystarczające. Niejednokrotnie okazuje się bowiem, że działania podejmowane przez dłużników, jakkolwiek dozwolone stosunkiem...

(R)ewolucja Prawa Upadłościowego weszła w życie – część II

W pierwszej części artykułu dotyczącego nowelizacji Prawa upadłościowego omówione zostały zmiany dotyczące upadłości konsumenckiej oraz możliwości korzystania przez jednoosobowych przedsiębiorców z procedury upadłości konsumenckiej....

Kres wydłużaniu terminów zapłaty

Na mocy ustawy z dnia 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania zatorów płatniczych , która w przeważającej części weszła już w...

Najpopularniejsze