Strona główna Tagi Przekształcenie

Tag: przekształcenie

Nowelizacja KSH w zakresie łączeń, podziałów i przekształceń spółek

Współautorem wpisu jest Anna Urbaniak. W dniu 15 września 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadzająca zmiany dotyczące procesów transakcyjnych i reorganizacyjnych...

Neutralne reorganizacje transgraniczne

Współautorem wpisu jest Julia Witkowska. Szef Krajowej Administracji Skarbowej w opinii zabezpieczającej z dnia 2 grudnia 2022 r., o sygn. DKP1.8082.4.2022 stwierdził, że w sytuacji...

Wstąpienie przekształconej spółki do procesu

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła prawa i obowiązki osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w związku z jej przekształceniem, wstępuje do procesu, którego...

Nowelizacja KSH – podział przez wyodrębnienie i operacje transgraniczne

Współautorką wpisu jest aplikantka adwokacka Anna Urbaniak. Na stronie Rządowego Centrum Leglislacji opublikowano projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, o którym informowaliśmy już w jednym z...

Sprostowanie decyzji administracyjnej a przekształcenie spółki

Całkowicie błędna byłaby ocena, że organ powinien mieć wiedzę o przekształceniu spółki i powstaniu nowego wpisu w KRS. Organ mógłby mieć taką wiedzę tylko...

Koniec użytkowania wieczystego?

Ministerstwo Rozwoju poinformowało w dniu 22.7.2021 o rozpoczęciu prac nad nowelizacją ustawy z dnia 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 815)....

Wypłata zysków po przekształceniu

Wypłata z kapitału zapasowego spółki z o.o., powstałego z zysku osiągniętego przez przedsiębiorcę wykonującego przed przekształceniem w spółkę z o.o. jednoosobową działalność gospodarczą, wpłacona...

Wsparcie finansowe z PFR w dobie przekształceń

Potrzeba zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności, a w przypadku spółek osobowych także konieczność ochrony majątku wspólników poprzez ograniczenie ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki, stała się...

Charakter terminu z art. 584 KSH

Zgodnie z art. 584 KSH Wspólnicy spółki przekształcanej odpowiadają za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia na dotychczasowych zasadach przez okres trzech lat, licząc...

Zmiany w zakresie przekształcenia spółek

Z dniem 1 marca 2020 r. weszły w życie zmiany do Kodeksu Spółek Handlowych (dalej jako: „KSH”) na mocy przyjętej w dniu 19 lipca...

Najpopularniejsze