Strona główna Tagi Spółka

Tag: spółka

Wstąpienie przekształconej spółki do procesu

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła prawa i obowiązki osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w związku z jej przekształceniem, wstępuje do procesu, którego...

Antidilution protection, czyli jak utrzymać pozycję udziałową w spółce

Współautorką wpisu jest Beata Skrzyńska. Spółka pozyskuje inwestora, a po 4 latach kolejnego. Prognozy finansowe wskazują, że przez rozwodnienie pierwszy inwestor może spodziewać się 20%...

Odpowiedzialność spółki zależnej za działania spółki dominującej

W latach 1997-1999 spółka Sumal SL („Sumal”) kupiła dwie ciężarówki od Mercedes Benz Trucks Espana („MB”). Jest rok 2016. Daimler, razem z innymi europejskimi...

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

1 lipca 2021 r. weszły w życie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN2021”) – nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego dla spółek giełdowych....

Przepisy o prostej spółce akcyjnej weszły w życie

W dniu 1.7.2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych...

Closing i co dalej… czyli o procesie integracji w M&A

„Closing” to niewątpliwy punkt kulminacyjny każdej transakcji M&A. Wbrew nazwie nie oznacza on jednak końca całego procesu związanego odpowiednio z przejęciem jednego podmiotu przez...

Liquidation preference w praktyce

Umowa inwestycyjna może gwarantować inwestorowi wypłatę co najmniej części zainwestowanej przez niego kwoty w razie zdarzenia płynnościowego. Preferencja ta przyjmuje formę klauzuli liquidation preference....

Oświadczenia i zapewnienia przy sprzedaży spółki

Oświadczenia i zapewnienia (ang. representations and warranties) są jednym z ważniejszych elementów umowy sprzedaży akcji lub udziałów (SPA z ang. share purchase agreement). Do...

Kamizelka, urwisko i motywacja – o vestingu słów kilka

Vesting coraz częściej pojawia się w transakcjach jako jeden ze sposobów tworzenia swoistego rodzaju programu motywacyjnego. Niestety skojarzenie z kamizelką dla prawnika będzie chybione,...

Rozszerzenie mechanizmu squeeze out’u a kontrakty menadżerskie

Jedną z nowości, jaką przewiduje opublikowany dnia 5 sierpnia 2020 r. (data ostatniej aktualizacji 8.12.2020 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek...

Najpopularniejsze