Strona główna Tagi Spółka

Tag: spółka

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

1 lipca 2021 r. weszły w życie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN2021”) – nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego dla spółek giełdowych....

Przepisy o prostej spółce akcyjnej weszły w życie

W dniu 1.7.2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych...

Closing i co dalej… czyli o procesie integracji w M&A

„Closing” to niewątpliwy punkt kulminacyjny każdej transakcji M&A. Wbrew nazwie nie oznacza on jednak końca całego procesu związanego odpowiednio z przejęciem jednego podmiotu przez...

Liquidation preference w praktyce

Umowa inwestycyjna może gwarantować inwestorowi wypłatę co najmniej części zainwestowanej przez niego kwoty w razie zdarzenia płynnościowego. Preferencja ta przyjmuje formę klauzuli liquidation preference....

Oświadczenia i zapewnienia przy sprzedaży spółki

Oświadczenia i zapewnienia (ang. representations and warranties) są jednym z ważniejszych elementów umowy sprzedaży akcji lub udziałów (SPA z ang. share purchase agreement). Do...

Kamizelka, urwisko i motywacja – o vestingu słów kilka

Vesting coraz częściej pojawia się w transakcjach jako jeden ze sposobów tworzenia swoistego rodzaju programu motywacyjnego. Niestety skojarzenie z kamizelką dla prawnika będzie chybione,...

Rozszerzenie mechanizmu squeeze out’u a kontrakty menadżerskie

Jedną z nowości, jaką przewiduje opublikowany dnia 5 sierpnia 2020 r. (data ostatniej aktualizacji 8.12.2020 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek...

VC i PE – skróty, które każdy start’up powinien znać

Google, Apple czy Amazon to tylko niektóre firmy rozpoznawalne przez praktycznie wszystkich ludzi na świecie. Zdecydowanie mniejsza grupa wie, że prawdopodobnie bez takich cichych...

Nieodpłatne pełnienie funkcji a przychód podatkowy

W interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.271.2020.1.SG organ podatkowy uznał, iż po stronie spółki kapitałowej nie powstaje przychód podatkowy w...

Spółki komandytowe objęte CIT od maja 2021

Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 14.10.2020 r. poinformowało o planowanym przesunięciu wejścia w życie przepisów nakładających na spółki komandytowe obowiązek zapłaty podatku dochodowego...

Najpopularniejsze