Strona główna Tagi Spółka

Tag: spółka

Liquidation preference w praktyce

Umowa inwestycyjna może gwarantować inwestorowi wypłatę co najmniej części zainwestowanej przez niego kwoty w razie zdarzenia płynnościowego. Preferencja ta przyjmuje formę klauzuli liquidation preference....

Oświadczenia i zapewnienia przy sprzedaży spółki

Oświadczenia i zapewnienia (ang. representations and warranties) są jednym z ważniejszych elementów umowy sprzedaży akcji lub udziałów (SPA z ang. share purchase agreement). Do...

Kamizelka, urwisko i motywacja – o vestingu słów kilka

Vesting coraz częściej pojawia się w transakcjach jako jeden ze sposobów tworzenia swoistego rodzaju programu motywacyjnego. Niestety skojarzenie z kamizelką dla prawnika będzie chybione,...

Rozszerzenie mechanizmu squeeze out’u a kontrakty menadżerskie

Jedną z nowości, jaką przewiduje opublikowany dnia 5 sierpnia 2020 r. (data ostatniej aktualizacji 8.12.2020 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek...

VC i PE – skróty, które każdy start’up powinien znać

Google, Apple czy Amazon to tylko niektóre firmy rozpoznawalne przez praktycznie wszystkich ludzi na świecie. Zdecydowanie mniejsza grupa wie, że prawdopodobnie bez takich cichych...

Nieodpłatne pełnienie funkcji a przychód podatkowy

W interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.271.2020.1.SG organ podatkowy uznał, iż po stronie spółki kapitałowej nie powstaje przychód podatkowy w...

Spółki komandytowe objęte CIT od maja 2021

Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 14.10.2020 r. poinformowało o planowanym przesunięciu wejścia w życie przepisów nakładających na spółki komandytowe obowiązek zapłaty podatku dochodowego...

Projekt ustawy dotyczący PSA przyjęty przez rząd

W dniu 5.2.2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który zakłada nowy rodzaj spółki...

Nowy typ spółki kapitałowej – Prosta Spółka Akcyjna

W dniu 16 lutego 2016 r. w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” Ministerstwo Rozwoju...

Najpopularniejsze