Tag: KK

Zeznanie nieprawdy przed sądem a odpowiedzialność karna

Sąd Najwyższy uchwałą 7 sędziów z 09.11.2021 r. wydaną w sprawie o sygn. I KZP 5/21 (dalej: „Uchwała z 09.11.2021 r.”) rozstrzygnął kwestię dotyczącą...

Krajowa Administracja Skarbowa jako organ śledczy

Współautorką wpisu jest Michalina Kubera. Krajowa Administracja Skarbowa („KAS”) jest centralnym organem administracji skarbowej i celnej utworzonym w wyniku połączenia i reorganizacji struktur podatkowych, skarbowych...

Wpływ Tarczy 3.0 na egzekwowanie wierzytelności konsumenckich

Autorkami wpisu są: radca prawny Monika Ciechomska oraz prawnik Pola Sarnowska. Zmiana maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, przestępstwo nadmiernej windykacji, nieważność przewłaszczenia na zabezpieczenie,...

Koronawirus a prawo karne – część II

W I części wpisu koronawirus a prawo karne przedstawiono podstawowe pojęcia związane z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych oraz omówiono...

Koronawirus a prawo karne – część I

Wstęp Nie ma już chyba sfery życia, gospodarki, której nie dotkną skutki rozprzestrzeniania się tzw. koronawirusa, czyli wirusa SARS-CoV-2 (rozprzestrzeniającego się zazwyczaj drogą kropelkową, przenosząc...

Zawieszenie wykonania kary a zakaz sprawowania funkcji w organach spółki

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 3.04.2018 r. w sprawie o sygn. IV CSK 320/17 przełamał dotychczasowe poglądy doktryny uznając, iż okres zawieszenia wykonania kary...

Najpopularniejsze