Strona główna Tagi Nowelizacja

Tag: nowelizacja

Koniec użytkowania wieczystego?

Ministerstwo Rozwoju poinformowało w dniu 22.7.2021 o rozpoczęciu prac nad nowelizacją ustawy z dnia 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 815)....

Poręczenie majątkowe po nowelizacji

Instytucja poręczenia majątkowego ma w Polsce długą tradycję. Dotychczasowy model wykształcił się wraz z przyjęciem przepisów kodeksu postępowania karnego z 1969 r., a powtórzony...

Skutki najnowszej nowelizacji KPA

W dniu 24.6.2021 r. Sejm przyjął nowelizację KPA wprowadzającą termin (10 lat) po upływie, którego nie jest możliwe stwierdzenie nieważności decyzji wydanej z rażącym...

Już niedługo kolejna odsłona zmian Slim VAT

W dniu 1.6.2021 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo Bankowe...

Przepisy o prostej spółce akcyjnej weszły w życie

W dniu 1.7.2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych...

Przedawnienie przestępstw w dobie pandemii

W ostatnich tygodniach dość głośno mówiło się o uchwalonych zmianach Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Pomimo wielu krytycznych opinii ze strony Naczelnej Rady...

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie dłuższe

W dniu 13.5.2021 wchodzi w życie, uchwalona 30.3.2021 r., nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Spółki komandytowe podatnikami CIT

Od 1 stycznia 2021 r. do tej pory, ustawodawca dał możliwość wyboru formy opodatkowania i pozostania na dotychczasowych zasadach opodatkowania, natomiast z początkiem maja...

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostanie na dłużej?

W obliczu narastających problemów gospodarczych związanych z wybuchem pandemii COVID-19, Ustawodawca zdecydował się wprowadzić nową formę restrukturyzacji - uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które stanowi hybrydę...

Ochrona konsumencka także dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi

W dniu 01.01.2021 r. w życie weszły przepisy ustawy z dnia 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (dalej jako:...

Najpopularniejsze