W dniu 4 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy wprowadzającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Przepisy znowelizowanej ustawy wprowadzają dla przedsiębiorców obowiązek e-fakturowania przez KSeF co do zasady już od 1 lipca 2024 r. Dla małych i średnich przedsiębiorstw zwolnionych z VAT korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2025 r. Polscy przedsiębiorcy do tej pory mieli możliwość dobrowolnego wystawiania e-faktur poprzez Krajowy System e-Faktur.

Wprowadzane przepisy dotyczące KSeF mają na celu doprowadzić do zmniejszenia wyłudzeń VAT, ujednolicenia systemu fakturowego, zoptymalizowania fakturowania oraz obiegu dokumentów, doprowadzenia do uproszczenia dokumentacji, przyśpieszenia i zautomatyzowania wystawiania faktur, obniżenia kosztów wynikających z obiegu dokumentacji papierowej oraz ułatwienia bieżącego dostępu do informacji z faktur dla potrzeb zarządzania firmą.

 Główne założenia ustawy to:

  • Paragon fiskalny z NIP będzie uznawany jak faktura uproszczona do 31 grudnia 2024 r.;
  • Faktury konsumenckie nie będą objęte KSeF;
  • Bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) zostaną wyłączone z KSeF;
  • Wyłączone z KSeF będą również faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS;
  • Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na PLN zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień do przesłania jej do KSeF;
  • Awaria sytemu będzie dawała podatnikowi możliwość wystawienia faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenie faktur do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu faktur w trybie offline;
  • W czasie awarii i w trybie offline przedsiębiorcy będą mogli również wystawiać faktury korygujące;
  • Likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF;
  • Sankcje za niestosowanie KSeF zostaną zliberalizowane, a ich zastosowanie zostanie odroczone do 1 stycznia 2025 r.;
  • Odpowiedzialność karnoskarbowa za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących KSeF również zostanie odroczona do 1 stycznia 2025 r.

Przepisy ustawy przewidują również wyłączne prowadzenie elektronicznej obsługi wiążących informacji – WIT (wiążąca informacja taryfowa), WIA (wiążąca informacja akcyzowa), WIP (wiążąca informacja o pochodzeniu), oraz WIS (wiążąca informacja stawkowa). Do wprowadzenia wyżej przedstawionych ułatwień ma posłużyć system informatyczny Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), który ma zostać rozbudowany i dostosowany do wprowadzenia tak dużej ilości danych do systemu. Przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze, że w celu skutecznego korzystania z sytemu KSeF, konieczne będzie spełnienie określonych wymagań technicznych, które zagwarantują bezproblemową obsługę sytemu oraz bezpieczeństwo danych.

***

Autorem wpisu jest Eryk Jarota z Kancelarii RKKW.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ