Tag: KPK

Krajowa Administracja Skarbowa jako organ śledczy

Współautorką wpisu jest Michalina Kubera. Krajowa Administracja Skarbowa („KAS”) jest centralnym organem administracji skarbowej i celnej utworzonym w wyniku połączenia i reorganizacji struktur podatkowych, skarbowych...

Poręczenie majątkowe po nowelizacji

Instytucja poręczenia majątkowego ma w Polsce długą tradycję. Dotychczasowy model wykształcił się wraz z przyjęciem przepisów kodeksu postępowania karnego z 1969 r., a powtórzony...

Przedawnienie przestępstw w dobie pandemii

W ostatnich tygodniach dość głośno mówiło się o uchwalonych zmianach Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Pomimo wielu krytycznych opinii ze strony Naczelnej Rady...

Subsydiarny akt oskarżenia (zagadnienia procesowe) – część I

W jakich sprawach można wnieść subsydiarny akt oskarżenia? Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 2020 poz. 30) (dalej...

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego już obowiązuje

W dniu 5.10.2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (z wyjątkiem...

Najpopularniejsze