Strona główna Tagi Termin

Tag: termin

CRBR – więcej czasu na zgłoszenie lub aktualizację danych

W dniu 10 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur...

Upływ terminu na zatwierdzenie sprawozdań finansowych

W dniu 30 września 2022 r. upływa termin na zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2021 spółek niepublicznych, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem...

Uwaga na znowelizowane przepisy o terminach na zarzuty od nakazu zapłaty!

Mija rok od nowelizacji art. 4802 KPC, który określa terminy na wniesienie środków zaskarżenia od nakazu zapłaty. Największe znaczenie ma wydłużenie do miesiąca terminu...

Przedłużenie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych

10 marca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania...

Zmiany w kodeksie cywilnym dotyczące biegu terminu przedawnienia

W dniu 27.12.2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą m.in. przepisy KC i KPC tj. ustawę z 2.12.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks...

Zawezwanie do próby ugodowej jako powodujące przerwę biegu przedawnienia

Sąd Najwyższy w wyroku z 17 czerwca 2021 r. (II CSKP 104/21) wyraził pogląd, zgodnie z którym każde zawezwanie do próby ugodowej powoduje przerwę...

CRBR – nowe obowiązki dotyczące zgłoszeń

Już 31 października 2021 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu...

Obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń przesunięty

Ustawa o doręczeniach elektronicznych (dalej jako: „Ustawa”) w art. 9 ust. 1 wprowadza obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów, powiązanego...

Terminy na pytania i odpowiedzi do SWZ – poradnik praktyczny

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze...

Dłuższe terminy na sporządzanie sprawozdań finansowych

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do...

Najpopularniejsze