Dnia 21 lutego 2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana została Ustawa o fundacji rodzinnej wprowadzająca do polskiego porządku prawnego instytucję fundacji rodzinnej, która służyć ma gromadzeniu rodzinnego majątku.

Więcej na temat fundacji rodzinnej mogą przeczytać Państwo w naszych wpisach: Fundacja rodzinna – nowy projekt ustawy oraz Sejm uchwalił Ustawę o fundacji rodzinnej.

Ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ